Nước rửa xe không chạm HIROMA chai 1 lít

189.000VND 145.000VND

  • Rửa xe không chạm một cách nhanh chóng
  • Tạo nhiều bọt mang lại sự thích thú cho người dùng.
  • Hương cam tươi mát dễ chịu cho người rửa