HIROMA đặc biệt đề cao vai trò của đạo đức kinh doanh trong bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào, bởi chúng tôi hiểu điều đó là giá trị  cốt lõi của một doanh nghiệp, là nền tảng vững chắc cho sự tin tưởng lâu dài và bền vững từ phía khách hàng.

Song hành việc kinh doanh hợp pháp dựa trên các giá trị đạo đức, HIROMA nắm rõ các vấn đề pháp lý và những quy định và thông lệ tại từng khu vực, vùng miền để tiến hành xây dựng hệ thống tư vấn, bán hàng, vận chuyển chính xác và phù hợp.

Đồng thời, HIROMA phát triển và thực thi những chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân chặt chẽ, nhằm bảo vệ quyền riêng tư và thể hiện sự tôn trọng và tính chuyên nghiệp tuyệt đối trong quy trình chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng. Nguyên tắc này tại HIROMA được thực hiện dựa trên hệ thống quản lý nhằm đảm bảo sự minh bạch và chính trực trong từng hành động của chúng tôi đưa ra đối với ý kiến, phản hồi, góp ý của khách hàng trong suốt quả trình làm việc với Thương hiệu.

Tại HIROMA, chúng tôi tin rằng sự thành công được thực hiện thông qua những nguyên tắc đạo đức và phát triển dựa trên sự công bằng và minh bạch.